Blue System


German pop group that was founded by Dieter Bohlen in 1987 after the break-up of [a=Modern Talking].

[a=Dieter Bohlen] 1987 - 1998
[a=Wolfgang Fritsch] 1990 - 1996
[a=Fritz Graner] 1991 - 1998
[a=Achim Vogel] 1987 - 1990
[a=Frank Otto (3)] 1987 - 1988
[a=Michel Rollin] 1989 - 1998
[a=Lars Illmer] 1997 - 1998
Dirk Sauer 1992 - 1994
Thorsten [a=Feller] 1994 – 1996
Husnu Baylav (Snoopy) 1988
[a=Lutz Krüger] 1990

Session musicians in the studio recording:
[a=Christian Wilkens]
[a=Ralf Stemmann]
[a=Larry Zangahani]
[a=Peter Weihe]
[a=Marion Schwaiger]
[a=Thomas Bauer]
[a=Thorsten Brötzmann]
[a=Detlef Wiedeke]
[a=Madeleine Lang]
[a=Werner Becker]
[a=Rolf Köhler]
[a=Udo Dahmen]
[a=Michael Scholz]
[a=Tissy Thiers]